Digitaal klachtenformulier

Indien u een klacht heeft kunt u met behulp van dit webformulier uw klacht verzenden. Probeer uw klacht zo concreet mogelijk te omschrijven, bijvoorbeeld door namen en data te noteren. Alle klachten worden in behandeling genomen door het bestuur van Finacial Boardroom Amsterdam. Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn het bestuur wel denkt met een reactie te kunnen komen.

Organisatie

Contactpersoon

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mail

Omschrijving klacht

Probeer uw klacht zo concreert mogelijk te omschrijven, bijvoorbeeld door namen en data te noteren.

Gewenste oplossing/reactie

Heeft u een voorstel voor een eventuele oplossing of reactie?

Ondertekening

Functie