Digitaal klachtenformulier

Indien u een klacht heeft kunt u met behulp van dit webformulier uw klacht verzenden. Probeer uw klacht zo concreet mogelijk te omschrijven, bijvoorbeeld door namen en data te noteren. Alle klachten worden in behandeling genomen door het bestuur van Finacial Boardroom Amsterdam. Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn het bestuur wel denkt met een reactie te kunnen komen.

Probeer uw klacht zo concreet mogelijk te omschrijven, bijvoorbeeld door namen en data te noteren
Heeft u een voorstel voor eventuele oplossing of reactie?
Ondertekening