Privacy Policy

Financial Boardroom Amsterdam hecht veel waarde aan uw privacy. De website van Financial Boardroom Amsterdam is gericht op het verstrekken van informatie over onze organisatie en dienstverlenging. Wij bieden deze informatie geheel vrijblijvend aan en bewaren hierbij alleen noodzakelijke informatie welke vereist is voor een correcte werking van de site. Financial Boardroom Amsterdam gebruikt geen van deze gegevens voor commerciële doeleinden zoals het verkopen van data aan derden.

Versleuteling

De verbinding tussen uw computer en de website van Financial Boardroom Amsterdam is ten alle tijden versleutelt middels moderne encryptie. Dit betekend dat informatie op een veilige manier van en naar uw computer wordt verzonden wanneer u de website bezoekt of een formulier op deze website invult.

Trackers en logging

Financial Boardroom Amsterdam maakt geen gebruik van trackers op haar website om bezoeken te analyseren. Voor beveiligingsanalyses van de website is het van belang om access en error-logs voor een periode van 24 uur te bewaren. Dit stelt het systeem in staat om eventuele onregelmatigheden te analyseren en kwaadwillende bots toegang te ontzeggen. Deze logs bevatten onder andere een datum/tijd, de browser-header en het IP-adres waarmee de website wordt bezocht. Deze informatie wordt alleen geraadpleegd door Financial Boardroom Amsterdam wanneer er onregelmatigheden op de site worden ontdekt of fouten optreden in de werking van de site. Deze gegevens zullen voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt.

Dataopslag en verzameling

De website maakt geen gebruik van gegevensopslag. Wanneer een bezoeker een formulier verstuurt zal deze direct worden verzonden naar een medewerker van Financial Boardroom Amsterdam en daarna uit het geheugen worden gewist.

Cookies

Financial Boardroom Amsterdam beperkt het cookie-gebruik tot het minimum. Alleen essentiële cookies voor de werking van de site worden aangemaakt en deze informatie kan en zal niet worden herleid naar een natuurlijk persoon. Wanneer een bezoeker de taal van de website verandert zal er een cookie worden aangemaakt om de voorkeurstaal voor de duur van één maand te onthouden. Deze heeft als waarde een taalcode (bijvoorbeeld: en of nl). De site zal daarnaast automatisch een sessie aanmaken middels een PHP-sessie ID. Dit is vereist voor de werking van de site zelf om bijvoorbeeld een formulier te kunnen versturen. Bij het sluiten van de website zal deze informatie automatisch worden verwijderd uit de browser. Op de server blijft de sessie voor maximaal 120 minuten opgeslagen.

Overige diensten en producten van Financial Boardroom Amsterdam

Deze privacy policy is alleen van toepassing op de website van Financial Boardroom Amsterdam. Op alle overige diensten en producten zijn de algemene voorwaarden van Financial Boardroom Amsterdam van toepassing.